top of page
slider 4.jpg

با ما تماس بگیرید

63.png

Aggressive & Tactical New York Litigator Protecting Your Interests

قانون تجارت بر حوزه های تجارت، معاملات مصرف کننده و تجارت حاکم است. علاوه بر این، رفتار افراد، بازرگانان و مشاغلی را که در زمینه فروش، تجارت و بازرگانی فعالیت می کنند، تنظیم می کند. نقض قرارداد بخش عمده ای از اکثر اختلافات حقوق تجاری است، اما سایر مسائل حقوقی تجاری رایج شامل اختلافات رقابت ناعادلانه، شکایات مصرف کنندگان و نقض تبلیغات/بازاریابی است.

در قانون یاسی، ما انواع دعاوی تجاری تجاری را انجام می دهیم، از جمله: 

bottom of page