top of page
slider 4.jpg

سلب مسئولیت های قانونی

با یاسی حقوق کامپیوتر، پرونده شما اولویت اصلی ما است. ما متعهد به برتری در زمینه های دعوی قضایی، املاک و مستغلات و مهاجرت هستیم.

سلب مسئولیت قانونی

تبلیغات وکیل. نتایج قبلی یک نتیجه مشابه را تضمین نمی کند.

سلب مسئولیت. اطلاعات موجود در وب سایت رضا یاسی رایانه شخصی («قانون یاسی») صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی در مورد هر موضوعی تلقی شود. هیچ گیرنده محتوای این سایت، مشتری یا موارد دیگر، نباید بر اساس محتوای موجود در سایت بدون درخواست مشاوره حقوقی یا حرفه ای مناسب در مورد حقایق و شرایط خاص مورد بحث از یک وکیل دارای مجوز در سایت، اقدام یا از اقدام خودداری کند. وضعیت گیرنده محتوای این وب سایت حاوی اطلاعات کلی است و ممکن است منعکس کننده تحولات قانونی، احکام یا توافقات فعلی نباشد.

 

قانون یاسی صراحتاً هرگونه مسئولیت را در قبال اقدامات انجام شده یا انجام نداده بر اساس یک یا همه مطالب این سایت رد می کند. هرگونه اطلاعاتی که از طریق ایمیل اینترنتی یا از طریق سایت قانون یاسی به قانون یاسی ارسال شود، ایمن نبوده و به صورت غیر محرمانه انجام می شود. انتقال بخشی یا کلی سایت قانون یاسی و/یا ارتباط با یاسی قانون از طریق ایمیل اینترنتی از طریق این سایت به منزله یا ایجاد رابطه وکالت و موکل بین قانون یاسی و گیرندگان نیست. این شرکت لزوماً هرگونه محتوای شخص ثالثی که ممکن است از طریق این وب سایت قابل دسترسی باشد را تأیید نمی کند و مسئولیتی در قبال آن ندارد.

bottom of page